Επιστροφή

Ομιλία Χρήστου Μητκίδη, Νομικού Συμβούλου του Κράτους, σε Ημερίδα για το "Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων μετά το ν. 4412/2016"

25
Ιουν
Η Ένωση Μελών του Ν.Σ.Κ., η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), ο Σύλλογος Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ.) και το περιοδικό Εργοληπτικό Βήμα συνδιοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο "Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων μετά τον ν. 4412/2016", την Παρασκευή 10 Μαΐου και ώρα 18.00 στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας,  στη Θεσσαλονίκη με ομιλητές τους Χρήστο Μητκίδη,  Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, Κωνσταντίνο Βαρδακαστάνη, τέως Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τακτικό μέλος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Δημήτριο Μήτρου, μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ και Αναστάσιο Γακίδη, Νομικό Σύμβουλο Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.