Επιστροφή

Ορισμός ενεργειακών διοικητικών υπευθύνων του N.Σ.Κ.

29
Σεπ
Ενημερωθείτε για τους υπευθύνους που ορίστηκαν για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.