Επιστροφή

Ορισμός επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

14
Νοε
Ενημερωθείτε για την υπ' αριθμ. 601/2022 Απόφαση της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σχετικά με τον ορισμό του επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), όπως επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.