Επιστροφή

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

14
Μαρ
Ανάρτηση της απόφασης της Επιτροπής του διαγωνισμού, με αριθμό 152/2022 και θέμα «Ορισμός μελών του Ν.Σ.Κ. ως επιτηρητών και αναπληρωτών επιτηρητών κατά τη διεξαγωγή του προκριματικού σταδίου (γραπτών εξετάσεων) του διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προκηρύχθηκε με την απόφαση της Προέδρου του, με αριθμό 482/2021 (Γ΄ 2894) και παροχή των σχετικών οδηγιών».