Επιστροφή

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

26
Φεβ

Ανάρτηση απόφασης ορισμού Λειτουργών του Ν.Σ.Κ. ως επιτηρητών κατά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων διαγωνισμού Ν.Σ.Κ., συντονισμού και παροχής σχετικών οδηγιών