Επιστροφή

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΣΚ

25
Φεβ
Απόφαση 125/2022 της Προέδρου του ΝΣΚ με θέμα: "Ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), που προκηρύχθηκε με την απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 482/2021 (Β΄ 2894)".