Επιστροφή

Ορισμός μελών του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

2
Δεκ
Σας ενημερώνουμε για την απόφαση της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αριθμό 632/2022 σχετικά με τον ορισμό των μελών του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), όπως επισυνάπτεται στο παρόν αρχείο.