Επιστροφή

Ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού για την πλήρωση τριάντα οκτώ (38) κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

7
Φεβ
Ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού για την πλήρωση τριάντα οκτώ (38) κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που προκηρύχθηκε με την απόφαση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ., με αριθμό 500/2023 (Γ΄ 3108)