Επιστροφή

Ορισμός Υπευθύνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αναπληρωτή αυτού

24
Οκτ
Σας ενημερώνουμε για τον ορισμό Υπευθύνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), βάσει της υπ. αριθμ. 545/2022 Απόφασης της Προέδρου του Ν.Σ.Κ., όπως μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο αρχείο.