Επιστροφή

Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

12
Σεπ
Σας ενημερώνουμε για τον ορισμό  Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο που θα βρείτε στον παρόντα σύνδεσμο.