Επιστροφή

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΚΥ ΝΣΚ

19
Οκτ

Σας γνωστοποιούμε την  υπ. αριθμ. 496/2022 Απόφαση της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΚΥ ΝΣΚ, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.