Επιστροφή

Περίληψη διακήρυξης

22
Ιουν
Περίληψη διακήρυξης Γ' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Βέροιας.