Επιστροφή

Περίληψη διακήρυξης

13
Ιουλ
Περίληψη διακήρυξης Β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Πατρών.