Επιστροφή

Περίληψη Διακήρυξης

30
Νοε
Περίληψη διακήρυξης Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του Δικαστκού Γραφείου Πάτρας.