Επιστροφή

Περιοδικό Το Σύνταγμα ( ΤοΣ) 3/2019. Εισηγήσεις από την εκδήλωση του "Κύκλου Ιδεών" της 17ης Ιανουαρίου 2020, για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

28
Σεπ
Ηλεκτρονικό ανάτυπο από το περιοδικό Το Σύνταγμα (τεύχος 3/2019), όπου φιλοξενούνται εισηγήσεις από την εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση», υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρώπης, Marija Pejčinović – Burić, για το ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα, θεμελιώδους σημασίας για το κράτος δικαίου και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτό της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ακαδημαϊκοί και Ανώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί προσεγγίζουν υπό τη δική τους ιδιαίτερη οπτική το ζήτημα του σεβασμού της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όχι μόνο μέσα από την καταβολή αποζημίωσης και την εφαρμογή των αποφάσεων για τους συγκεκριμένους προσφεύγοντες, αλλά και μέσα από την προσαρμογή των εθνικών εννόμων τάξεων στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μεταξύ των εισηγήσεων και αυτή του Προέδρου του ΝΣΚ, Ιωάννη-Κωνσταντίνου Χαλκιά (σελ. 771-780).