Επιστροφή

Πίνακας επιτυχόντων διαγωνισμού για την πλήρωση 56 κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

8
Απρ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ- ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΝΣΚ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 403/2018 (Γ΄1389). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΣΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ.