Επιστροφή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

7
Απρ
Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και του αναπληρωματικού αυτού μέλους της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του ΝΣΚ.