Επιστροφή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν.Σ.Κ., ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

26
Φεβ

Ανάρτηση προγράμματος διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων διαγωνισμού Ν.Σ.Κ., κατανομή υποψηφίων σε αίθουσες και οδηγίες