Επιστροφή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

14
Μαρ
Ανάρτηση της απόφασης της Επιτροπής του διαγωνισμού, με αριθμό 151/2022 και θέμα «Κατάρτιση προγράμματος διεξαγωγής προκριματικού σταδίου (γραπτών εξετάσεων) του διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προκηρύχθηκε με την απόφαση της Προέδρου του, με αριθμό 482/2021 (Γ΄ 2894), πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα, κατανομή αυτών σε αίθουσες του εξεταστικού κέντρου και παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού».