Επιστροφή

Πρόγραμμα διεξαγωγής τελικού-προφορικού σταδίου του Διαγωνισμού, πρόσκληση συμμετοχής των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού

23
Απρ
Ανάρτηση προγράμματος διεξαγωγής τελικού-προφορικού σταδίου διαγωνισμού Ν.Σ.Κ.