Επιστροφή

Προκήρυξη - πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

4
Νοε
Σας γνωστοποιούμε την απόφαση έκδοσης προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ενός (1) του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για το Γραφείο Νομικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενός (1) του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για το Δικαστικό Γραφείο Σύρου και ενός (1) του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για το Δικαστικό Γραφείο Χανίων, όπως επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. Εδώ θα βρείτε τη σχετική απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ.