Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3
Μαρ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη  τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).