Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3
Μαρ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό ενός (1) δικηγόρου του Ελληνικού Δημοσίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας για μία τριετία.