Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό δύο (2) δικηγόρων του Ελληνικού Δημοσίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Άρτας για μία τριετία.

5
Σεπ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό δύο (2) δικηγόρων του Ελληνικού Δημοσίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Άρτας για μία τριετία, με προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας.

Εδώ θα βρείτε το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.

Εδώ θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.