Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό δύο (2) δικηγόρων του Ελληνικού Δημοσίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Φλώρινας για μία τριετία.

24
Ιαν

Σας ενημερώνουμε για την παρούσα πρόσκληση, με το παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος