Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό ενός (1) δικηγόρου του Ελληνικού Δημοσίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Καρδίτσας για μία τριετία.

24
Ιαν

Σας ενημερώνουμε για την παρούσα πρόσκληση, με το παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος