Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και φύλαξης του κτηρίου όπου στεγάζεται η ΚΥ του ΝΣΚ

10
Οκτ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 68 στην Αθήνα, όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.