Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ) και των μηχανημάτων κλιματισμού (Fan Coil Unit -F.C.U.) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

20
Μαρ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ) και των μηχανημάτων κλιματισμού (Fan Coil Unit -F.C.U.) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).