Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

2
Νοε
Σας γνωστοποιούμε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου (leasing), όπως επισυνάπτεται στον σχετικό σύνδεσμο.