Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης στην πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου "QUALEX"

2
Δεκ

Σας ενημερώνουμε για την επισυναπτόμενη πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την παροχή στους Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υπηρετούν στo σύνολο των οργανικών μονάδων του ΝΣΚ σε όλη την επικράτεια, δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών της Πλατφόρμας Νομικού Περιεχομένου «QUALEX» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία χορήγησης δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.