Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης (ενεργοποίησης συνδρομής) και χρήσης της Βάσης Νομικών Δεδομένων «www.sakkoulas-online.gr» από τους Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία παροχής δικαιώματος πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων

27
Μαρ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης (ενεργοποίησης συνδρομής) και χρήσης της Βάσης Νομικών Δεδομένων «www.sakkoulas-online.gr» από τους Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία παροχής δικαιώματος πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων.