Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού - υποδομών πληροφορικής για τις ανάγκες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

21
Οκτ

Σας γνωστοποιούμε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού - υποδομών πληροφορικής για τις ανάγκες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Έγγραφο 1

Έγγραφο 2