Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

25
Νοε
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή στα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Πειραιά και στα Περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ., δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία χορήγησης δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης.