Επιστροφή

Προσωρινή διακοπή λειτουργιών "e-Υπηρεσίες" της ιστοσελίδας του ΝΣΚ στις 6 και 7 Μαρτίου 2021, λόγω εργασιών συντήρησης

3
Μαρ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 (21:00) έως και Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 (12:00 - μεσημέρι) δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της (όπως για παράδειγμα οι e-Υπηρεσίες του ΝΣΚ). Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο έγγραφο που έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο https://www.gsis.gr/DownTime_6-3-2021_GSIS.pdf

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση/υποστήριξη μπορείτε να απευθυνθείτε στο email του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, kedg2g@gsis.gr.