Επιστροφή

Ρύθμιση θεμάτων συγκρότησης, λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαιτησίας

2
Ιουν
Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ σχετικά με ρύθμιση θεμάτων συγκρότησης, λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1816/1988.