Επιστροφή

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΝΣΚ

2
Δεκ
Συγκρότηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ομάδας Διοίκησης Έργου, με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης στο διαδίκτυο των προβλεπόμενων στο άρθρο 76 παρ. 3 του ν.4727/2020 (Α΄184) πράξεων και αποφάσεων αρμοδιότητας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.