Επιστροφή

Συγκρότηση του Θεματικού Σχηματισμού υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικαστηρίων της αλλοδαπής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του", με αριθμό 689/2022 (Β' 7101).

5
Ιαν