Επιστροφή

Τηλεδιάσκεψη του Προέδρου του ΝΣΚ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Περιφερειάρχη Αττικής,τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ και τους 66 Δημάρχους της Αττικής

21
Ιαν
Την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γεωργίου Πατούλη, με τους 66 Δημάρχους της Αττικής  και  τη συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Ιωάννη - Κωνσταντίνου Χαλκιά και του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), κ. Γεώργιου Καταπόδη. Τα θέματα που έθιξε ο Πρόεδρος του ΝΣΚ ήταν η συμμετοχή λειτουργών του ΝΣΚ στην Επιτροπή του άρθρου 152 του ν 3463/2006 και  στην Επιτροπή επιλογής δικηγόρων στους Δήμους, οι γνωμοδοτήσεις που εκδίδονται μετά απο ερωτήματα του Υπουργού Εσωτερικών για θέματα εποπτείας ή ευρύτερης σημασίας για τους ΟΤΑ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η μελετώμενη δημιουργία "επιτελικού" Γραφείου του ΝΣΚ, στην Περιφέρεια Αττικής.