Επιστροφή

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΣΚ

8
Ιουλ
Τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.).