Επιστροφή

Τροποποίηση προγράμματος διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων διαγωνισμού Ν.Σ.Κ. ως προς την κατανομή των υποψηφίων σε δύο αίθουσες

4
Μαρ

Ανάρτηση τροποποίησης της απόφασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την πλήρωση τριάντα οκτώ (38) κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με αριθμό 91/2024, ως προς ως προς το κεφάλαιο Β αυτής και την κατανομή των υποψηφίων σε αίθουσες του εξεταστικού κέντρου