Επιστροφή

Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ. περί συγκρότησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ομάδας Διοίκησης ΄Εργου, με αριθμό 498/01-12-2021

24
Νοε
Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ. περί συγκρότησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ομάδας Διοίκησης ΄Εργου, με αριθμό 498/01-12-2021.