Επιστροφή

Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με αριθμό 365/07-07-2022, όπως ισχύει, περί κατανομής των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. στις Υπηρεσιακές Μονάδες του

23
Ιαν