Επιστροφή

Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με αριθμό 367/07-07-2022, όπως ισχύει, περί τοποθέτησης διοικητικών υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Νομικού Συμβουλίου του Ν.Σ.Κ.

23
Ιαν