ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : BOUROS, ΓΙΑΤΖΟΓΛΙΔΗΣ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, DIMITROV, POURSELANTZEI
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 51653/12
Ημερομηνία Απόφασης : 12-03-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ39435/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών