ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 66438/09
Ημερομηνία Απόφασης : 02-04-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ53343/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης :