ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : LUTANYUK Ivan-Mikhaylovich
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 60362/13
Ημερομηνία Απόφασης : 25-06-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ97855/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης :