ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 1295/10
Ημερομηνία Απόφασης : 09-07-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ105452/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 11 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών