ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Γεώργιος
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 35950/09, 7750/10
Ημερομηνία Απόφασης : 23-07-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ109762/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών