ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΣ Βασίλειος, ΠΑΝΤΑΖΗΣ Σπυρίδων
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 54608/09, 54590/09
Ημερομηνία Απόφασης : 22-09-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ131723/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 10 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών