ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : NIAZAI (ή MLAZAI)
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 36673/13
Ημερομηνία Απόφασης : 29-10-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ151102/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ,απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση,συνθήκες κράτησης
Διατακτικό :
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών